Personal Breather

Tomi Räisänen

One Sky International Breath Mastery Practitioner

Certified Wim Hof Method Level-2 Instructor

Physiotherapist

Manual Therapist

Personal Breather

– Hengityksen henkilökohtainen valmennus

Muutoksen mahdollistaminen hermoston, elimistön, mielen ja tunteiden suhteen tapahtuu ajan mittaan ja vaatii järjestäen pidempi kestoista sitoutumista ja harjoittelua. Myös uusien hengitysmallien oppiminen ja vanhojen oikeanlaisten hengitysmallien palauttaminen vaatii aina aikaa. Tästä syystä hengitysharjoittelussa ja ohjauksissa yhtäjaksoinen sitoutuminen ja ohjattu harjoittelu tuottaa pysyvimpiä tuloksia ja uudet opitut taidot mukautuvat helpommin päivittäiseen käytäntöön.   

Jokainen sarjakäyntien paketti sisältää henkilökohtaisen tavoitteiden kartoittamisen ja täysin yksilöllisesti suunnitellun ohjelman ja harjoitteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet laaditaan alkuun sähköpostin välityksellä ja tarkistetaan sekä käydään vielä läpi ensimmäisellä lähi- tai etätapaamisella.

Varaa Personal Breather:

Ota yhteyttä sähköpostilla tomi@breathwork.fi

Henkilökohtainen ohjaus:

Hengitysharjoittelu suunnitellaan jokaisen henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti ja hengitysharjoittelu ja tekniikat valitaan aina tilanteeseen sopivaksi. Jokainen käynti tai etäopetus toteutetaan aina yksilöllisesti senhetkisen tilanteen mukaan ja ohjauksissa voidaan hyödyntää monimuotoisesti erilaisia vaihtoehtoja hengityksen perustekniikoista aina syvempiin alitajuntaa käsitteleviin hengitysharjoituksiin. Opetuskertojen jälkeen asiakas saa aina harjoitteet kotiin, joita tulee harjoitella aina seuraavaan käyntiin saakka. 

Lähiopetus tapahtuu Breathwork Finlandin tiloissa Helsingissä ja etäopetus videopuhelujen välityksellä. Aikataulut sovitaan ohjaajan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Esimerkkejä asiakkaan tavoitteista:

 • Stressin hallinta
 • Urheilusuorituksen parantaminen
 • Omien ajatus- ja käytösmallien muuttaminen
 • Palautuminen
 • Rentoutuminen
 • Kivun hallinta ja lievitys
 • Jännityksen hallinta
 • Jaksaminen
 • Lisää energiaa
 • Yleinen hyvinvointi
 • Sisäinen kasvu
 • Vanhojen esteiden ja traumojen purku
 • Erilaisten elämään vaikuttavien vaivojen tai oireiden lieventäminen esim. Uni- tai nukahtamisongelmat, hengityskatkokset, hengästyminen, astma, uniapnea jne. 

Tavoitteet voivat olla yksinkertaisia esimerkkien mukaisia tai voivat sisältää myös useamman osa-alueen. Usein hengityksen avulla tullaan vaikuttamaan hyvin monimuotoisesti useaan eri osa-alueeseen kohdistetun tavoitteen lisäksi. Esimerkiksi jos tavoitteena on stressin hallinta, sisältää se automaattisesti myös rauhoittumisen, palautumisen ja rentoutumisen oppimisen. 

Hengityksen avulla voidaan oikein toteutettuna vaikuttaa elimistön, mielen ja tunteiden toimintaan hyvin monialaisesti ja usein muutosta tapahtuu väistämättä. Jokaiselle muutokset ovat aina henkilökohtaisia, joten tarkkojen tulosten lupaaminen ennalta on mahdotonta. 

Yleiset ehdot:

Ohjattava sitoutuu ohjattuihin harjoitteisiin ja ottaa itse vastuun ohjattujen harjoitteiden aktiivisesta toteuttamisesta. Jos ohjattavalla on käytössä jokin lääkitys, tulee siitä ilmoittaa. Jos tavoitteena on lääkityksen vähentäminen tai poistaminen kokonaan käytöstä, on asiasta konsultoitava aina oman lääkärin kanssa. 

Peruutusehdot:

Ohjaajalla on oikeus peruuttaa tilaus ensimmäisen sähköpostilla käytävän tavoitteisiin tähtäävän konsultaation perusteella, jos ohjaaja kokee, että asiakkaan on syytä hakeutua toisen alan ammattilaisen luokse. Vastaavasti, jos ohjausten aikana esiintyy jotain huomiotavaa, missä ohjaaja kokee tarpeen lähettää asiakas eteenpäin terveydenhuollon ammattilaiselle tai toiselle erityisosaajalle, eikä ohjaajan mielestä harjoittelujaksoa kannata jatkaa, voidaan ohjausjakso keskeyttää ja asiakkaalle palautetaan jäljelle jääneiden kertojen korvaus. 

Varaa Personal Breather:

Ota yhteyttä sähköpostilla tomi@breathwork.fi

Personal Breather

Yksi käynti.

Sisältää:

Alkuhaastattelun ja tavoitteiden asettamisen

 • Lähiopetuksen kesto max.120min.

Hinta 124€

Sarjakäynnit

Personal Breather 4 

Sisältää:

Alkuhaastattelun ja tavoitteiden asettamisen sähköpostitse

 • 4 lähiopetusta , kesto max 120 min
 • 1 seuranta tapaaminen verkon välityksellä 1kk viimeisestä lähiopetuksesta
 • Neljä konsultaatiota sähköpostilla jakson aikana

Hinta 490 €

Etä Personal Breather 4

Sisältää:

Alkuhaastattelun ja tavoitteiden asettamisen sähköpostitse

 • 4 ohjattua etäopetusta, max 120 min
 • 1 seuranta tapaaminen etänä 1kk viimeisestä lähiopetuksesta
 • Neljä konsultaatiota sähköpostilla jakson aikana

Hinta 440 €

Personal Breather

Sisältää:

Alkuhaastattelun ja tavoitteiden asettamisen sähköpostitse

 • 6 ohjattua lähiopetusta, max 120 min
 • 1 seuranta tapaaminen verkon välityksellä 1kk viimeisestä lähiopetuksesta
 • Kuusi konsultaatiota sähköpostilla jakson aikana

Hinta 720 €

Etä Personal Breather 6

Sisältää:

Alkuhaastattelun ja tavoitteiden asettamisen sähköpostitse

 • 6 ohjattua etäopetusta, max 120 min
 • 1 seuranta tapaaminen etänä 1kk viimeisestä lähiopetuksesta
 • Kuusi konsultaatiota sähköpostilla jakson aikana

Hinta 660 €

Personal Breather 8

Sisältää:

Alkuhaastattelun ja tavoitteiden asettamisen sähköpostitse

 • 8 ohjattua lähiopetusta, max 120 min
 • 1 seuranta tapaaminen verkon välityksellä 1kk viimeisestä lähiopetuksesta
 • Kahdeksan konsultaatiota sähköpostilla jakson aikana

Hinta 950€

Etä Personal Breather 8

Sisältää:

Alkuhaastattelun ja tavoitteiden asettamisen sähköpostitse

 • Alkuhaastattelun ja tavoitteiden asettamisen sähköpostitse
 • 8 ohjattua etäopetusta, max 120 min
 • 1 seuranta tapaaminen etänä 1kk viimeisestä lähiopetuksesta
 • Kahdeksan konsultaatiota sähköpostilla jakson aikana

Hinta 920 €