qEEG Aivotutkimukset

Opi aivojesi todellinen ikä ja optimoi aivojesi toiminta!

Aivojesi Valmentaja!

Breathwork Finland tarjoaa sinulle yhteistyössä BM-Sciencen kanssa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia aivotoimintojasi ja parantaa aivojesi kuntoa ja harjoitteluasi tutkitun tiedon perusteella. qEEG aivotutkimuksen kautta sinulle selviää mm.todellinen aivojesi ikä, joka ei ole syntymästäsi kuluneiden vuosien määrä. Tiesitkö, että aivojesi ikääntymistä pystyy hidastamaan ja nykyistä aivojesi ikää pystytään nuorentamaan optimoidulla harjoittelulla? Lisäksi aivojesi erilaisia toimintoja kuvaava erittäin kattava analyysi BrainMind Audit® kertoo sinulle erilaisista aivojesi toiminnoista ja aivojesi kokonaisvoimavaroista, joka auttaa sinua hahmottamaan minkälaisesta harjoittelusta mm. hengitys, meditaatio jne. on sinulle eniten hyötyä.

Mitä jos sinulla olisi työkalu, jolla voit tutkia aivojesi toimintaa ja jonka avulla voit samalla harjoitella ja nauttia hyvinvoinnista tutkitusti ja optimaalisesti?

OTA YHTEYTTÄ: info@breathwork.fi ja tilaa hinnasto!

BM-Science

Tutkimukset tehdään Espoossa. Tarkempia tietoja saat varatessasi ajan. Tutkimuksen toteuttaa BM-Science – Brain and Mind Technologies Research Center.

Aivojen qEEG tutkimus

Tutkimalla poikkeamia optimaalisesta tilasta voidaan saada tietoa siitä mihin suuntaan omaa harjoittelua, suorituskykyä, työtehoa, henkistä hyvinvointia jne. voidaan viedä harjoittelun kautta, jotta saadaan aivojen kannalta parempi tasapaino.

Urheilijat hyötyvät mittauksesta mm. suorituskyvyn ja palautumisen tutkimisessa, tehostamisessa ja harjoitusten yksilöimisessä. Työssä voit hyödyntää mittareita tukimalla keskittymiskykyä, aivojen suorituskykyä stressaavissa tilanteissa, työmuistin tehokkuutta ja motivoituneisuutta. Omaa hyvinvointia tutkiessasi käsissäsi on uskomattoman hieno työkalu sisäisen itsesi tuntemiseen ja henkisten, fyysisten ja emotionaalisten toimintojen tasapainottamiseen ja optimoimiseen.

Aivojen qEEG tutkimus on hyvin yksinkertainen, Ei-invasiivinen ja kivuton toimenpide, josta saat tarkemmat käytännön ohjeet varatessasi ajan tutkimukseen. Normaali qEEG-arviointi kestää kokonaisuudessa noin puoli tuntia. Tutkimuksessa päähäsi asennetaan EEG-suojus ja elektrodit niille standardoituihin asemiin, mittaus suoritetaan ja sen jälkeen tietosi käsitellään. Raportti valmistuu muutaman päivän sisällä jolloin voimme sopia sinulle ajan keskustellaksemme kanssasi tuloksista. Saat raportin, analyysin raportistasi ja henkilökohtaisen harjoitusohjelman raporttisi perusteella konsultaation yhteydessä.

Lue lisää tietosuoja käytännöistä

BrainMind Audit®


BrainMind Audit®  on tarkka aivojen tutkimisen menetelmä ja mittari. Tutkimus on kehitetty käyttämällä 30 vuoden ajan kertynyttä tiedettä ja tietoa neurotieteestä, kognitiosta, aivojen ja mielen toiminnasta, ja se on validoitu todellisissa olosuhteissa. Tähän mennessä BrainMind Audit® -profiileja on toimitettu satoja.

BrainMind Audit® on keskeinen opas itsensä ja aivojen sisimmän toiminnan ymmärtämiseen. Miten käsittelemme aivojamme ja mieltämme tänään, vaikuttaa siihen, kuinka terveitä tulevat vuodet voivat olla.

Lue Lisää

Mitä Brain Mind Audit® Tutkimuksella mitataan?

Brain Mind Audit mittaa aivojen optimaalista suorituskykyä ja kokonaisvoimavaroja. Mittauksella luodaan tarkka profiili aivoista ja mahdollisista toiminnan poikkeavuuksista suhteessa optimaaliseen. Mittareina toimivat yhdeksän eri kohtaa, jotka antavat tarkkaa tietoa tämänhetkisestä aivojen kunnosta. 

A Valppaus

B Kognitiivisten ja muistitoimintojen nopeus

C Sisäinen fokusoituminen

D Tunne-motivoituvuus taipumus 

E Sosiaalisuus 

F Ahdistuneisuuden suuntautuminen 

G Stressinhallinta ja palautuminen 

Aivojen kokonaisvoimavarat

Poikkeama optimaalisesta aivotoimintojen tilasta

Aivojen Ikä


Ajan myötä aivot vanhenevat luonnollisesti. Ikääntyminen heijastaa aivojen tapahtumien ja tiettyjen prosessien ajoitusta: aivojen rakenteen ja toiminnan asteittaisia ​​muutoksia, jotka tapahtuvat ajan myötä ja jotka eivät johdu sairaudesta tai vakavista onnettomuuksista. Aivojen ikääntyminen voi olla samassa tasossa kronologisen iän kanssa (normaali terve ikääntyminen) tai viivästynyt / kiihtynyt. Viivästynyt aivojen ikääntyminen voi heijastaa aktiivista ja terveellistä elämää ja liittyä parempiin kognitiivisiin toimintoihin. 

Nopeutunut aivojen ikääntyminen voi heijastaa mahdollista aivojen tehottomuutta, toimintahäiriöitä tai poikkeavuuksia ja se voi liittyä erilaisiin kognitiivisiin puutteisiin, neuropsykiatrisiin ja hermostoa rappeutuviin tiloihin.

Todellinen aivojen ikäsi ei ole syntymästäsi kuluneiden vuosien määrä. Se on aivojesi kronologinen ikä. Todellinen – biologinen aivojen ikä – määräytyy erilaisista fysiologisista (sisäisistä) ja ympäristöllisistä (ulkoisista) tekijöistä ja se saavuttaa optiminsa 18-20-vuotiaana. Siksi tätä ikää pidetään optimaalisena lähtötasona. 

Aivojen optimaalisessa 18-20 iässä huomiosi on akuuttia, ajattelet ja prosessoit henkisesti ja reagoit nopeasti. Aivot käyttävät resursseja taloudellisesti ja optimaalisesti ja niillä on parhaat itsesäätelyn mekanismit. Lisäksi hermosolujen välisten yhteyksien määrä on maksimissaan, mikä takaa aivojen optimaalisen suorituskyvyn ja yleiset henkiset kyvyt.

Biologinen ikä heijastaa ainutlaatuista ikääntymisrataa. Joten aivosi voivat olla vanhempia tai nuorempia kuin sekä kronologinen ikäsi että optimaalinen lähtötaso. LUE LISÄÄ

On tärkeää ymmärtää, että aivojen biologista ikääntymistä voidaan hidastaa ja jopa nuorentaa oikeanlaisten harjoitteiden avulla!

Täydellinen Kartoitus 

Tämä on paketti sinulle, joka haluat tietää miten aivosi toimivat ja mitä harjoittelusi saa aikaan aivoissasi. Täydellinen kartoitus tuo sinulle monipuolista tietoja aivojesi toiminnoista ja oman harjoittelusi tehokkuudesta. Sen avulla saat selville mitkä tekijät vaikuttavat toimintaasi ja mitä voit harjoitella ohjataksesi aivojasi optimaaliseen toimintaan ja samalla hyödyntämään aivojesi toimintoja kohdistetummin.

Pakettiin kuuluu monipuolisia mittaustuloksia antava BrainMind Audit® , aivojesi todellinen Ikä mittaus, konsultaatio ja valmennus henkilökohtaisen raporttisi perusteella, sekä sinulle yksilöity harjoitusohjelma.

Huom! Olet itse vastuussa harjoittelustasi ja sitoutumisestasi harjoituksiin harjoituskauden aikana. Voit halutessasi jatkaa harjoittelua mitattuna useamman harjoituskauden ajan ja saada säännöllisesti tietoa harjoittelusi tehokkuudesta. Saat paketista eniten hyötyä sitoutumalla säännölliseen harjoitteluun.

Tutkimuksen toteuttaa BM-Science – Brain and Mind Technologies Research Center, konsultaation ja valmennuksen Breathwork Finland.

Paketti sisältää:

Aivojen iän mittauksen

BrainMind Audit® mittauksen

Konsultaation ja analyysin tuloksista

Henkilökohtaisen valmennuksen tulosten perusteella

OTA YHTEYTTÄ: info@breathwork.fi ja tilaa hinnasto!

Optimoitua harjoittelua

Ota yhteyttä ja tilaa hinnasto.

Tilaa lisätietoa ja hinnasto henkilökohtaiseen mittaukseen ottamalla yhteyttä. Haluaisitko mahdollisesti mittauttaa suurempiakin kokonaisuuksia kuten työyhteisöjä tai urheilujoukkueita? Vain mielikuvitus on rajana…Ole rohkeasti yhteydessä.

OTA YHTEYTTÄ: info@breathwork.fi ja tilaa hinnasto!

Voit ottaa yhteyttä halutessasi myös alla olevan linkin kautta