Allstratus

OTA YHTEYTTÄ

”Myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä on vain saavutettavissa työntekijöiden itsensä ideoimilla ja jatkuvasti kehittämillä työhyvinvointi toimilla”.

Työpajoissa haemme kokonaisvaltaisesti työtekijän omaa kehon tasapainoa hengitysharjoituksilla sekä työyhteisön kehittämistä ideoivalla ryhmätyöllä. Ryhmätöiden ideat lähtevät työyhteisön sisältä ja ne johtavat kehityshankkeisiin. Prosessi etenee työpajasta toiseen ja johtaa työyhteisö lähtöiseen työn tunne- ja motivaatiotilan kehittymiseen. Olemme prosessissa mukana antamalla siihen energiaa ja tuomassa intoa työpajoihin.